Vizuální styl

O Tvorbě

Tvorba vizuálního stylu spočívá v hladání esence. Je potřeba se sejít (buďto telefonicky, nebo lépe osobně a mnohdy i vícekrát), zjistit o vás co nejvíce a porozumět tomu jak a proč děláte to, co děláte, kdo je vaší cílovou skupinou a mnoho dalšího. Každý design je řešením nějakého problému, který je pokaždé specifický. Vždy hledám možnost, která řeší problém nejlépe a nese známky umělecké práce. Vždy se snažím vytvořit takové logo, které má potenciál stát se postupem času ikonickým.

Výsledek práce

Prvním výskedkem je grafický manuál, podle kterého se vizuální styl vašeho podnikání řídí. Najdete zde možné varianty použití logotypu, stavovení používání barev, typografie, motivů, ikon a všeho dalšího, co si dopředu stanovíme.

Druhým výsledkem jsou na míru připravené materiály připravené k tisku, nebo publikaci online – může jít napřiklad o vizitky, reklamní předměty nebo obaly produktů.

O tvorbě

V každém případě tvorby vizuálního stylu jakéhokoliv eventu se řídím hlavně těmito čtyřmi body:

Jasnost sdělení
Rozpoznatelnost a originalita
Estetičnost
Grafické vystižení charakteru akce

V době plné reklamních kampaní je důležité být originální a vytvářet estetické věci – jen tak pravděpodobně zaujete kolemjdoucí plakátem, letákem nebo billboardem.