Efosm – webové stránky

„Jsme společenství lidí, kteří se znají dlouhá léta a mnohé spolu zažili. Často jsme vedli debaty na různá témata, které zpravidla končily úvahami o svobodě a sociálních otázkách. O svobodě zákonitě proto, že jsme všichni prožili dětství v socialismu, v 70. a 80. letech 20. století. Ta doba se vyznačovala mimo jiné tím, že lidé s hendikepem byli odkládání do ústavů a děti pocházející ze špatných sociálních poměrů posílány do zvláštních škol. O nějaké svobodě a šťastném životě v tomto ohledu nemohla být ani řeč. Dnes už tomu tak není, ale i v této době se postižení a sociálně slabí potýkají s různými problémy, ať už finančními, materiálními, organizačními či společenskými. Zaslouží si naši pomoc nad rámec sociální politiky našeho státu. A právě to bylo motivem k založení našeho spolku EFOSM, z.s.“
Klient: Efosm z.s.
Typ: Web
Písmo: Bodoni Book, Helvetica Neue
Rok: 2020