Chemické divadlo

Chemické divadlo je divadlo usilující o nové formy „divadla poezie“ a experimenty na hranicích divadla, literatury a výtvarného umění. Chemické divadlo je divadlo, které hledá alternativy ke světu řízenému korporacemi a koncerny. Chemické divadlo je divadlo experimentální, reaktivní, angažované a s existenciálním ponorem.
Klient: Chemické divadlo
Typ: Webové stránky
Písmo: Helvetica
Rok: 2020